Utbildning

I samarbete med Bojo utbildningar i Mjölby anordnar vi kurser i både bilskadeteknik och bilglasteknik.

Bilskadeteknik

Teknik och säkerhet på dagens fordon utvecklas snabbt, vilket ställer höga krav på bilskadeverkstäder. Med våra kurser vill vi ge rätt förutsättningar för att reparera moderna fordon, utan att äventyra kundens eller mekanikerns säkerhet.

Vi har kurser med olika inriktningar, bland annat inom diagnos, svetsteknik och ytriktning.

Bilglasteknik

Det blir allt vanligare med kameror och sensorer i dagens vindrutor, vid byte av vindruta kan dessa enligt fabrikantens dokumentation behöva kalibreras. Det kan även finnas otillåtna områden för lagning av stenskott.

Vår kurs i bilglasteknik riktar sig till de som idag arbetar med bilglas.

Hitta till Bojo Utbildningar