Sekretess

Behandling av personuppgifter

Atech Info Services AB (org.nr. 556912-8241) är personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter hänförliga till Kunden och Användarna. Vi behandlar personuppgifter som lämnas av er på webbplatsen i syfte att kunna utföra och administrera den åtgärd ni begärt.

Som utgångspunkt behandlas era uppgifter endast av oss samt relevant bolag i Atech-koncernen. I övrigt kommer vi inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än till våra samarbetspartners eller i de fall då det särskilt överenskommits mellan oss och er, då det inom ramen för vårt utförande av åtgärden är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter eller för det fall att vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer är då skyldiga att enbart använda era personuppgifter för vår räkning och åtar sig att skydda dessa.

Ni har rätt att få information från Atech om användningen av de personuppgifter som rör er. Vi kommer att på er begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som är felaktiga.

Generella frågor skickas genom e-post till vår supportadress medan meddelanden till specifika personer skickas direkt till dem. Vi vill säkerställa att alla frågor blir besvarade, vilket gör att vi lagrar ärenden tillfälligt i en databas. Ärendet raderas så snart vi markerar det som besvarat.

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen ni besöker begär att spara på er dator.

Ni behöver tillåta lagring av cookies på er dator för att kunna använda vissa funktionen på webbplatsen, så som kontaktformulär. Om ni inte vill tillåta lagring av cookies på er dator kan ni ställa in detta i er webbläsare. Detta gör att vissa funktioner på webbplatsen slutar fungera.

Det finns två typer av cookies: temporära och permanenta. Temporära cookies, eller session cookies, används för att spara inställningar och information under ett besök. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under kortare eller längre tid, och kan användas för att spara inställningar och information från ett besök till nästa. Ni kan välja om och i vilken omfattning cookies ska sparas på er dator. Detta gör ni i er webbläsares inställningar.

Nedan listas de cookies som används på webbplatsen:

Användarsession

Namn
ati_session
Domän
ati-info.se
Giltig
2 timmar
Beskrivning
Innehåller slumpade tecken och används som ett ID. Sessionen används för att koppla ihop användarspecifik information under besöket på sidan, på så sätt kan vi visa meddelanden när du fyller i formulär och fylla i tidigare angiven information om valideringen skulle misslyckas vid exempelvis en kontaktförfrågan.

XSRF-skydd

Namn
XSRF-TOKEN
Domän
ati-info.se
Giltig
2 timmar
Beskrivning
Innehåller slumpade tecken och används som ett ID. Sessionen används som skydd mot XSRF ("Cross-site request forgery") och gör det därmed svårare för ett skript att skicka post-anrop till webbplatsen genom din dator.

Samtycke cookies

Namn
ati_cookie_consent
Domän
ati-info.se
Giltig
1 år
Beskrivning
Innehåller ett booleskt värde för att komma ihåg att cookies har accepterats så frågan inte behöver återupprepas.