Kurser i bilskadeteknik

Teknik och säkerhet på dagens fordon utvecklas snabbt, vilket ställer höga krav på bilskadeverkstäder. Med våra kurser vill vi informera verkstäderna om den nya tekniken och ge rätt förutsättningar för att reparera moderna fordon, utan att äventyra kundens eller mekanikerns säkerhet.

Tillgängliga kurstillfällen

  • 2023-04-25 Svetsteknik (8 platser kvar)

  • 2023-05-02 Ytriktning stål (8 platser kvar)

  • 2023-05-15 Ytriktning aluminium (8 platser kvar)

Kontakta oss för kursbokning eller boka direkt genom er ATI-tjänst.

Våra kurser

Säkra skadereparationer

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skadereparationer och målet är att ge deltagarna en inblick i ansvar och förutsättningar för korrekta och säkra reparationer. Kursen innehåller bland annat: ansvar/säkerhet, fabrikanternas tekniska information, material, diagnos av karosseriskador och ny teknik.


Diagnos- och felkodshantering

Vår kurs i diagnos- och felkodshantering vänder sig till dig som arbetar praktiskt med skadereparationer. Kursen omfattar moment inom reparation, felsökning och diagnos, kalibrering, säkerhetssystem samt skillnader mellan olika diagnosinstrument, och lämpar sig därför för personal som utför skadebesiktningar och/eller skadereparationer.


Svetsteknik

Kursen i svetsteknik vänder sig främst till dig som vill veta mera om grunderna kring svetsutrustning, gas, personlig utrustning samt krav kring svetsning/heta arbeten. Kursen innehåller teoretiska och praktiska övningar med fokus på mag-svetsning, mig-lödning samt genomgång av WPS.


Ytriktning stål

I vår kurs inom ytriktning vänder vi oss till dig som vill veta med om fördelar med att rikta istället för att byta samt metoder för detta. Kursen innehåller praktiska övningar på olika skador och utrustningar för ytriktning, med till exempel miracle-system, för att ge förståelse för vilka skador som faktiskt går att rikta med bra resultat.


El- och elhybridfordon

Den här kursen innehåller bland annat orientering i säker hantering av el- och elhybrid-fordon, identifiering av komponenter, ansvar/säkerhet, krav för att reparera el/hybrid-fordon och utrustning. Kursen vänder sig främst till dig som har deltagit på tidigare ATI-kurser, arbetar med skadereparationer och hanterar säkerhet och reparationer på el- och elhybrid-fordon.

Kursen baseras på den branschpraxis som tagits fram av BIL Sweden.


Ytriktning aluminium

I vår kurs inom ytriktning (aluminium) vänder vi oss till dig som vill veta med om fördelar med att rikta istället för att byta samt metoder för detta. Kursen innehåller praktiska övningar på olika skador och utrustningar för ytriktning på aluminium, med till exempel miracle-system, för att ge förståelse för vilka skador som faktiskt går att rikta med bra resultat.


Förarassistanssystem

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skadereparationer och kalibrering. Kursen innehåller bland annat: placering, förekomst och funktion av komponenter som ingår i s.k. ADAS ("Advanced Driver Assistant System"), vilken utrustning som krävs för kalibrering samt vilka åtgärder som krävs vid olika reparationer enligt biltillverkare.


Svetsteknik 3 dagar

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina MIG/MAG-kunskaper inom svetsutrustning, svetsgasens uppgift, arbetsmiljörisker, personlig utrustning samt krav kring svetsning/heta arbeten. Kursen innehåller teoretiska och praktiska övningar.

Kursen avslutas med avläggande av svetsprov.


Multimeterns användning i moderna fordon

Kursen vänder sig till dig som önskar större förståelse för multimeterns användningsområde (OBS denna kurs omfattar inte El- och hybridfordon).

Vi går igenom elektriska storheter som förekommer i fordon. Mätning av dessa med multimeter, på övningsplattor och i bilar. Mätövningar som utförs är bla. spänning, spänningsfall, ström, resistans och frekvens. Information om PWM-styrning samt mätning av Can-bus i OBD-uttag.