Kurser i bilskadeteknik

Teknik och säkerhet på dagens fordon utvecklas snabbt, vilket ställer höga krav på bilskadeverkstäder. Med våra kurser vill vi informera verkstäderna om den nya tekniken och ge rätt förutsättningar för att reparera moderna fordon, utan att äventyra kundens eller mekanikerns säkerhet.

Tillgängliga kurstillfällen

Vi har inga kurstillfällen just nu men arbetar på att ta fram nya datum snarast möjligt.

Våra kurser

El- och elhybridfordon

Den här kursen innehåller bland annat orientering i säker hantering av el- och elhybrid-fordon, identifiering av komponenter, ansvar/säkerhet, krav för att reparera el/hybrid-fordon och utrustning. Kursen vänder sig främst till dig som har deltagit på tidigare ATI-kurser, arbetar med skadereparationer och hanterar säkerhet och reparationer på el- och elhybrid-fordon.

Kursen baseras på den branschpraxis som tagits fram av BIL Sweden.


Förarassistanssystem - ADAS

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skadereparationer och kalibrering. Kursen innehåller bland annat: placering, förekomst och funktion av komponenter som ingår i s.k. ADAS ("Advanced Driver Assistant System"), vilken utrustning som krävs för kalibrering samt vilka åtgärder som krävs vid olika reparationer enligt biltillverkare.


Preparering av lackytor för plåtverkstäder

Kursen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med skadereparationer. Syftet med kursen är att ge effektiv bearbetning och överlämning till lackverkstad.

Kursen innehåller spackelteknik, materialkännedom och olika spackelprodukter, slipteknik, lackuppbyggnad/korrosionsskydd samt krav från lackverkstad, lacknorm och personligt skydd vid rätt tillfälle.


Svetsteknik

Kursen i svetsteknik vänder sig främst till dig som vill veta mera om grunderna kring svetsutrustning, gas, personlig utrustning samt krav kring svetsning/heta arbeten. Kursen innehåller teoretiska och praktiska övningar med fokus på mag-svetsning, mig-lödning samt genomgång av WPS.


Ytriktning aluminium

I vår kurs inom ytriktning (aluminium) vänder vi oss till dig som vill veta med om fördelar med att rikta istället för att byta samt metoder för detta. Kursen innehåller praktiska övningar på olika skador och utrustningar för ytriktning på aluminium, med till exempel miracle-system, för att ge förståelse för vilka skador som faktiskt går att rikta med bra resultat.


Ytriktning stål

I vår kurs inom ytriktning vänder vi oss till dig som vill veta med om fördelar med att rikta istället för att byta samt metoder för detta. Kursen innehåller praktiska övningar på olika skador och utrustningar för ytriktning, med till exempel miracle-system, för att ge förståelse för vilka skador som faktiskt går att rikta med bra resultat.