Kurser i bilskadeteknik

Teknik och säkerhet på dagens fordon utvecklas snabbt, vilket ställer höga krav på bilskadeverkstäder. Med våra kurser vill vi informera verkstäderna om den nya tekniken och ge rätt förutsättningar för att reparera moderna fordon, utan att äventyra kundens eller mekanikerns säkerhet.

Vi har kurser med olika inriktningar, bland annat inom diagnos, svetsteknik och ytriktning.

Tillgängliga kurstillfällen

Vi har inga kurstillfällen just nu men arbetar på att ta fram nya datum snarast möjligt.

Våra kurser

Grundkurs

Kursen vänder sig till dig som inte har deltagit i tidigare ATI-kurs, och som idag arbetar med skadereparationer. Grundkursen omfattar både praktiska och administrativa delar, för att ge reparatörer och administratörer förståelse för varandras områden. Målet är även att ge deltagarna en inblick i ansvar och förutsättningar för korrekta och säkra reparationer.

Kursen innehåller bland annat: ansvar/säkerhet, effektivitet, fabrikanternas tekniska information, material, svetsutrustning, kalibrering och ny teknik.

Påbyggnadskurs

Påbyggnadskursen vänder sig till dig som tidigare deltagit i ATI grundkurs. Den här kursen är en fördjupning av grundkursen och omfattar både praktiska och administrativa delar.

Kursen innehåller bland annat: Säkerhet; el/hybrid-system, pyroteknisk utrustning, Skadediagnos; mätning, felsökning, fabrikanternas tekniska information, ny teknik m.m.

Diagnos- och felkodshantering

Vår kurs i diagnos- och felkodshantering vänder sig till dig som genomgått grund- och påbyggnadskurs, och som idag arbetar praktiskt med skadereparationer.

Kursen omfattar moment inom reparation, felsökning och diagnos, kalibrering, säkerhetssystem samt skillnader mellan olika diagnosinstrument, och lämpar sig därför för personal som utför skadebesiktningar och/eller skadereparationer.

Svetsteknik

Kursen i svetsteknik vänder sig främst till dig som vill veta mera om grunderna kring svetsutrustning, gas, personlig utrustning samt krav kring svetsning/heta arbeten. Kursen innehåller teoretiska och praktiska övningar med fokus på mag-svetsning, mig-lödning samt genomgång av WPS.

Ytriktning

I vår kurs inom ytriktning vänder vi oss till dig som vill veta med om fördelar med att rikta istället för att byta samt metoder för detta. Kursen innehåller praktiska övningar på olika skador och utrustningar för ytriktning, med till exempel miracle-system, för att ge förståelse för vilka skador som faktiskt går att rikta med bra resultat.

El- och elhybridfordon

Den här kursen innehåller bland annat orientering i säker hantering av el- och elhybrid-fordon, identifiering av komponenter, ansvar/säkerhet, krav för att reparera el/hybrid-fordon och utrustning. Kursen vänder sig främst till dig som har deltagit på tidigare ATI-kurser, arbetar med skadereparationer och hanterar säkerhet och reparationer på el- och elhybrid-fordon.

Kursen baseras på den branschpraxis som tagits fram av BIL Sweden.

Ytriktning - aluminium

I vår kurs inom ytriktning (aluminium) vänder vi oss till dig som vill veta med om fördelar med att rikta istället för att byta samt metoder för detta. Kursen innehåller praktiska övningar på olika skador och utrustningar för ytriktning på aluminium, med till exempel miracle-system, för att ge förståelse för vilka skador som faktiskt går att rikta med bra resultat.